Careers | Presbyterian Hospital (2023)

'); xmlRequestFrame.document.close(); xmlRequestFrame.document.forms[0].action = theForm.action; var count = __theFormPostCollection.length; var element; for (var i = 0; i < count; i++) { element = __theFormPostCollection[i]; if (element) { var fieldElement = xmlRequestFrame.document.createElement("INPUT"); fieldElement.type = "hidden"; fieldElement.name = element.name; fieldElement.value = element.value; xmlRequestFrame.document.forms[0].appendChild(fieldElement); } } var callbackIdFieldElement = xmlRequestFrame.document.createElement("INPUT"); callbackIdFieldElement.type = "hidden"; callbackIdFieldElement.name = "__CALLBACKID"; callbackIdFieldElement.value = eventTarget; xmlRequestFrame.document.forms[0].appendChild(callbackIdFieldElement); var callbackParamFieldElement = xmlRequestFrame.document.createElement("INPUT"); callbackParamFieldElement.type = "hidden"; callbackParamFieldElement.name = "__CALLBACKPARAM"; callbackParamFieldElement.value = eventArgument; xmlRequestFrame.document.forms[0].appendChild(callbackParamFieldElement); if (theForm["__EVENTVALIDATION"]) { var callbackValidationFieldElement = xmlRequestFrame.document.createElement("INPUT"); callbackValidationFieldElement.type = "hidden"; callbackValidationFieldElement.name = "__EVENTVALIDATION"; callbackValidationFieldElement.value = theForm["__EVENTVALIDATION"].value; xmlRequestFrame.document.forms[0].appendChild(callbackValidationFieldElement); } var callbackIndexFieldElement = xmlRequestFrame.document.createElement("INPUT"); callbackIndexFieldElement.type = "hidden"; callbackIndexFieldElement.name = "__CALLBACKINDEX"; callbackIndexFieldElement.value = callbackIndex; xmlRequestFrame.document.forms[0].appendChild(callbackIndexFieldElement); xmlRequestFrame.document.forms[0].submit(); } }, 10);}function WebForm_CallbackComplete() { for (var i = 0; i < __pendingCallbacks.length; i++) { callbackObject = __pendingCallbacks[i]; if (callbackObject && callbackObject.xmlRequest && (callbackObject.xmlRequest.readyState == 4)) { if (!__pendingCallbacks[i].async) { __synchronousCallBackIndex = -1; } __pendingCallbacks[i] = null; var callbackFrameID = "__CALLBACKFRAME" + i; var xmlRequestFrame = document.getElementById(callbackFrameID); if (xmlRequestFrame) { xmlRequestFrame.parentNode.removeChild(xmlRequestFrame); } WebForm_ExecuteCallback(callbackObject); } }}function WebForm_ExecuteCallback(callbackObject) { var response = callbackObject.xmlRequest.responseText; if (response.charAt(0) == "s") { if ((typeof(callbackObject.eventCallback) != "undefined") && (callbackObject.eventCallback != null)) { callbackObject.eventCallback(response.substring(1), callbackObject.context); } } else if (response.charAt(0) == "e") { if ((typeof(callbackObject.errorCallback) != "undefined") && (callbackObject.errorCallback != null)) { callbackObject.errorCallback(response.substring(1), callbackObject.context); } } else { var separatorIndex = response.indexOf("|"); if (separatorIndex != -1) { var validationFieldLength = parseInt(response.substring(0, separatorIndex)); if (!isNaN(validationFieldLength)) { var validationField = response.substring(separatorIndex + 1, separatorIndex + validationFieldLength + 1); if (validationField != "") { var validationFieldElement = theForm["__EVENTVALIDATION"]; if (!validationFieldElement) { validationFieldElement = document.createElement("INPUT"); validationFieldElement.type = "hidden"; validationFieldElement.name = "__EVENTVALIDATION"; theForm.appendChild(validationFieldElement); } validationFieldElement.value = validationField; } if ((typeof(callbackObject.eventCallback) != "undefined") && (callbackObject.eventCallback != null)) { callbackObject.eventCallback(response.substring(separatorIndex + validationFieldLength + 1), callbackObject.context); } } } }}function WebForm_FillFirstAvailableSlot(array, element) { var i; for (i = 0; i < array.length; i++) { if (!array[i]) break; } array[i] = element; return i;}var __nonMSDOMBrowser = (window.navigator.appName.toLowerCase().indexOf('explorer') == -1);var __theFormPostData = "";var __theFormPostCollection = new Array();var __callbackTextTypes = /^(text|password|hidden|search|tel|url|email|number|range|color|datetime|date|month|week|time|datetime-local)$/i;function WebForm_InitCallback() { var formElements = theForm.elements, count = formElements.length, element; for (var i = 0; i < count; i++) { element = formElements[i]; var tagName = element.tagName.toLowerCase(); if (tagName == "input") { var type = element.type; if ((__callbackTextTypes.test(type) || ((type == "checkbox" || type == "radio") && element.checked)) && (element.id != "__EVENTVALIDATION")) { WebForm_InitCallbackAddField(element.name, element.value); } } else if (tagName == "select") { var selectCount = element.options.length; for (var j = 0; j < selectCount; j++) { var selectChild = element.options[j]; if (selectChild.selected == true) { WebForm_InitCallbackAddField(element.name, element.value); } } } else if (tagName == "textarea") { WebForm_InitCallbackAddField(element.name, element.value); } }}function WebForm_InitCallbackAddField(name, value) { var nameValue = new Object(); nameValue.name = name; nameValue.value = value; __theFormPostCollection[__theFormPostCollection.length] = nameValue; __theFormPostData += WebForm_EncodeCallback(name) + "=" + WebForm_EncodeCallback(value) + "&";}function WebForm_EncodeCallback(parameter) { if (encodeURIComponent) { return encodeURIComponent(parameter); } else { return escape(parameter); }}var __disabledControlArray = new Array();function WebForm_ReEnableControls() { if (typeof(__enabledControlArray) == 'undefined') { return false; } var disabledIndex = 0; for (var i = 0; i < __enabledControlArray.length; i++) { var c; if (__nonMSDOMBrowser) { c = document.getElementById(__enabledControlArray[i]); } else { c = document.all[__enabledControlArray[i]]; } if ((typeof(c) != "undefined") && (c != null) && (c.disabled == true)) { c.disabled = false; __disabledControlArray[disabledIndex++] = c; } } setTimeout("WebForm_ReDisableControls()", 0); return true;}function WebForm_ReDisableControls() { for (var i = 0; i < __disabledControlArray.length; i++) { __disabledControlArray[i].disabled = true; }}function WebForm_SimulateClick(element, event) { var clickEvent; if (element) { if (element.click) { element.click(); } else { clickEvent = document.createEvent("MouseEvents"); clickEvent.initMouseEvent("click", true, true, window, 0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null); if (!element.dispatchEvent(clickEvent)) { return true; } } event.cancelBubble = true; if (event.stopPropagation) { event.stopPropagation(); } return false; } return true;}function WebForm_FireDefaultButton(event, target) { if (event.keyCode == 13) { var src = event.srcElement || event.target; if (src && ((src.tagName.toLowerCase() == "input") && (src.type.toLowerCase() == "submit" || src.type.toLowerCase() == "button")) || ((src.tagName.toLowerCase() == "a") && (src.href != null) && (src.href != "")) || (src.tagName.toLowerCase() == "textarea")) { return true; } var defaultButton; if (__nonMSDOMBrowser) { defaultButton = document.getElementById(target); } else { defaultButton = document.all[target]; } if (defaultButton) { return WebForm_SimulateClick(defaultButton, event); } } return true;}function WebForm_GetScrollX() { if (__nonMSDOMBrowser) { return window.pageXOffset; } else { if (document.documentElement && document.documentElement.scrollLeft) { return document.documentElement.scrollLeft; } else if (document.body) { return document.body.scrollLeft; } } return 0;}function WebForm_GetScrollY() { if (__nonMSDOMBrowser) { return window.pageYOffset; } else { if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { return document.documentElement.scrollTop; } else if (document.body) { return document.body.scrollTop; } } return 0;}function WebForm_SaveScrollPositionSubmit() { if (__nonMSDOMBrowser) { theForm.elements['__SCROLLPOSITIONY'].value = window.pageYOffset; theForm.elements['__SCROLLPOSITIONX'].value = window.pageXOffset; } else { theForm.__SCROLLPOSITIONX.value = WebForm_GetScrollX(); theForm.__SCROLLPOSITIONY.value = WebForm_GetScrollY(); } if ((typeof(this.oldSubmit) != "undefined") && (this.oldSubmit != null)) { return this.oldSubmit(); } return true;}function WebForm_SaveScrollPositionOnSubmit() { theForm.__SCROLLPOSITIONX.value = WebForm_GetScrollX(); theForm.__SCROLLPOSITIONY.value = WebForm_GetScrollY(); if ((typeof(this.oldOnSubmit) != "undefined") && (this.oldOnSubmit != null)) { return this.oldOnSubmit(); } return true;}function WebForm_RestoreScrollPosition() { if (__nonMSDOMBrowser) { window.scrollTo(theForm.elements['__SCROLLPOSITIONX'].value, theForm.elements['__SCROLLPOSITIONY'].value); } else { window.scrollTo(theForm.__SCROLLPOSITIONX.value, theForm.__SCROLLPOSITIONY.value); } if ((typeof(theForm.oldOnLoad) != "undefined") && (theForm.oldOnLoad != null)) { return theForm.oldOnLoad(); } return true;}function WebForm_TextBoxKeyHandler(event) { if (event.keyCode == 13) { var target; if (__nonMSDOMBrowser) { target = event.target; } else { target = event.srcElement; } if ((typeof(target) != "undefined") && (target != null)) { if (typeof(target.onchange) != "undefined") { target.onchange(); event.cancelBubble = true; if (event.stopPropagation) event.stopPropagation(); return false; } } } return true;}function WebForm_TrimString(value) { return value.replace(/^\s+|\s+$/g, '')}function WebForm_AppendToClassName(element, className) { var currentClassName = ' ' + WebForm_TrimString(element.className) + ' '; className = WebForm_TrimString(className); var index = currentClassName.indexOf(' ' + className + ' '); if (index === -1) { element.className = (element.className === '') ? className : element.className + ' ' + className; }}function WebForm_RemoveClassName(element, className) { var currentClassName = ' ' + WebForm_TrimString(element.className) + ' '; className = WebForm_TrimString(className); var index = currentClassName.indexOf(' ' + className + ' '); if (index >= 0) { element.className = WebForm_TrimString(currentClassName.substring(0, index) + ' ' + currentClassName.substring(index + className.length + 1, currentClassName.length)); }}function WebForm_GetElementById(elementId) { if (document.getElementById) { return document.getElementById(elementId); } else if (document.all) { return document.all[elementId]; } else return null;}function WebForm_GetElementByTagName(element, tagName) { var elements = WebForm_GetElementsByTagName(element, tagName); if (elements && elements.length > 0) { return elements[0]; } else return null;}function WebForm_GetElementsByTagName(element, tagName) { if (element && tagName) { if (element.getElementsByTagName) { return element.getElementsByTagName(tagName); } if (element.all && element.all.tags) { return element.all.tags(tagName); } } return null;}function WebForm_GetElementDir(element) { if (element) { if (element.dir) { return element.dir; } return WebForm_GetElementDir(element.parentNode); } return "ltr";}function WebForm_GetElementPosition(element) { var result = new Object(); result.x = 0; result.y = 0; result.width = 0; result.height = 0; if (element.offsetParent) { result.x = element.offsetLeft; result.y = element.offsetTop; var parent = element.offsetParent; while (parent) { result.x += parent.offsetLeft; result.y += parent.offsetTop; var parentTagName = parent.tagName.toLowerCase(); if (parentTagName != "table" && parentTagName != "body" && parentTagName != "html" && parentTagName != "div" && parent.clientTop && parent.clientLeft) { result.x += parent.clientLeft; result.y += parent.clientTop; } parent = parent.offsetParent; } } else if (element.left && element.top) { result.x = element.left; result.y = element.top; } else { if (element.x) { result.x = element.x; } if (element.y) { result.y = element.y; } } if (element.offsetWidth && element.offsetHeight) { result.width = element.offsetWidth; result.height = element.offsetHeight; } else if (element.style && element.style.pixelWidth && element.style.pixelHeight) { result.width = element.style.pixelWidth; result.height = element.style.pixelHeight; } return result;}function WebForm_GetParentByTagName(element, tagName) { var parent = element.parentNode; var upperTagName = tagName.toUpperCase(); while (parent && (parent.tagName.toUpperCase() != upperTagName)) { parent = parent.parentNode ? parent.parentNode : parent.parentElement; } return parent;}function WebForm_SetElementHeight(element, height) { if (element && element.style) { element.style.height = height + "px"; }}function WebForm_SetElementWidth(element, width) { if (element && element.style) { element.style.width = width + "px"; }}function WebForm_SetElementX(element, x) { if (element && element.style) { element.style.left = x + "px"; }}function WebForm_SetElementY(element, y) { if (element && element.style) { element.style.top = y + "px"; }}

Skip to Content
 • PHS.org»
 • myPRES»

Find a Doctor

 • CareersCurrently selected

  Presbyterian Hospital|Careers

  Careers | Presbyterian Hospital (1)

  Presbyterian Hospital offers an excellent working environment, full of committed medical professionals, in a beautiful area of the country. To learn more about working at Presbyterian and to search current job openings, visit Presbyterian Healthcare Services career and job information.

  For Job Seekers

  Back To Top

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Nathanial Hackett

  Last Updated: 12/02/2022

  Views: 6506

  Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Nathanial Hackett

  Birthday: 1997-10-09

  Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

  Phone: +9752624861224

  Job: Forward Technology Assistant

  Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

  Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.